• Żłobek Katowice
  • Żłobek Katowice
  • Żłobek Katowice

Rekrutacja do projektu. - kilka wolnych miejsc  w żłobku.


Wolne 2  miejsca  w przedszkolu dla 4 latków na rok 2017/2018 także dla dzieci z niedosłuchem.

 

Złobek

Opieka dla dzieci od 7 miesiąca do 2,5 lata.

Zobacz Więcej

Przedszkole

Opieka dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Zobacz Więcej

Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia dzienne i  popołudniowe dla dzieci

Zobacz Więcej

Plan tygodniowy

TYDZIEŃ CZWARTY: PRZYGOTOWANIE ZWIERZĄT DO SNU ZIMOWEGO

DZIEŃ TYG./ GODZ.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:00- 9:00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, rozmowy z dziećmi, zajęcia indywidualne, poranne ćwiczenia gimnastyczne,

9:00- 9:30

Przygotowanie do śniadania, mycie rąk, nakrywanie do stołu.

Śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

9:30-10:00

Czynności higieniczne, zabawy swobodne.

10:00-11:00

Rytuał przywitania grupy

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zajęcia plastyczne

(codziennie),

Sesje nauki czytania wg. Domana (codziennie)

Zajęcia w ogrodzie zależnie od pogody

Zajęcia teatralne (każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.)

Rytuał przywitania grupy Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zajęcia plastyczne

sesje nauki czytania wg. Domana

zajęcia kulinarne (każda pierwsza środa miesiąca)

Rytuał przywitania grupy

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zajęcia plastyczne, zabawy inspirowane

sesje nauki czytania wg. Domana

Rytuał przywitania grupy

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zajęcia plastyczne,

Zabawy logopedyczne(codziennie).

Rytuał przywitania grupy Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zajęcia plastyczne,

11:00-11:30

Przygotowanie do obiadu- I dania,

mycie rąk, nakrywanie do stołu.

Obiad- I danie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

11:30-12:00

Czynności higieniczne. Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne.

Zajęcia w ogrodzie zależnie od pogody

Czynności higieniczne. Zabawy słowno- ruchowe.

Czynności higieniczne. Zabawy ruchowe elementy gimnastyki korekcyjnej).

Czynności higieniczne.

Gry i zabawy stolikowe, planszowe, układanki

Czynności higieniczne. elementy rytmiki Zabawy muzyczne.

O godzinie 12 następuje podział grupy ze względu na leżakowanie .Najmłodsze dzieci odpoczywają indywidualnie wg swojego rytmu

I grupa- leżakująca:

12:00-14:00

Przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie.

14:00-14:30

Przygotowanie do obiadu- II dania, mycie rąk, nakrywanie do stołu. Obiad- II danie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

II grupa- nieleżakująca:

12:00-12:30

Przygotowanie do obiadu- II dania, mycie rąk, nakrywanie do stołu. Obiad- II danie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

12:30-14:30

Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne, zabawy słowno- ruchowe, zabawy ruchowe, zabawy logopedyczne, zabawy muzyczne. Zajęcia w ogrodzie zależnie od pogody

O godzinie 14:30 następuje połączenie grup.

14:30- 15:00

Zabawy swobodne.

Zabawy swobodne.

Zabawy swobodne.

Zabawy swobodne.

Zabawy swobodne.

15:00-17:00

Rozchodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zabawy inspirowane, swobodne rozmowy z dziećmi, wyjście do ogrodu, wyjście na spacer, zajęcia indywidualne, oglądanie bajek, słuchanie bajek.

Tęczowa Akademia Brzdąca

ul. Uniczowska 28
40-748 Katowice Podlesie

Kontakt

tel. 694 605 228
Email: biuro@teczowaakademia.com

Zobacz Również

Facebook
Picasa Google